Algemene ledenvergadering

door:

Het dak van de kantine lekt al enige tijd en uit onderzoek is gebleken, dat het dak vervangen moet worden. Voor deze werkzaamheden zijn financiële middelen nodig, die we vooralsnog uitsluitend via een lening kunnen verkrijgen. Volgens de statuten mag het bestuur alleen een lening aangaan als de Algemene ledenvergadering hier toestemming voor geeft, vandaar deze uitnodiging.

Gerard Uijen is achter de schermen bezig met het inventariseren van alle ins and outs. Zodra hij dit rond heeft, komt hij met een concreet verhaal naar de leden.

Noteer de datum van de vergadering alvast in je agenda!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Apollo

24927 antwoorden