Artikelen door Rudy Rosman

Algemene Ledenvergadering

Beste allemaal,

Het bestuur doet via deze weg normaals een oproep tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van KV Apollo.
Op de agenda staat o.a. het voorstel tot statutenwijziging en het voorstel tot wijziging huishoudelijk reglement.
Om tot een besluit tot statutenwijziging te kunnen komen, moet tenminste éénderde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig zijn tijdens de ALV.

Maandag 9 oktober 2017
20.00 uur
Kantine KV Apollo
Vanaf 19.30 uur is de kantine open en staat de koffie/thee klaar.

Wij hopen jullie allemaal te mogen ontvangen op de 9e!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
Maudi Groot