Beste leden van Apollo korfbalvereniging

door: warezspotter

Dacht bij mij zelf laat ik toch maar een stukje schrijven over de bijzondere leden vergadering en met de nadruk op het woord ledenvergadering van dinsdag 26-11-2013 j.l over het functioneren en/ of van het bestuur van de vereniging Apollo.

Ik kreeg deze uitnodiging via de mail en dacht bij me zelf ik wil toch wel eens weten wat er speelt in de vereniging ik kom er wel niet veel maar hoor ook bij de vrijwilligers Ik was er al vroeg en dacht wat is het nog rustig weinig interesse in het wel en wee van de vereniging, gelukkig liep het binnen een kwartier wel redelijk vol alleen voor een ledental van 200 man viel het mij wat tegen omdat het over het bestuur van Apollo ging en de eventuele verbetering of fouten die er gemaakt zijn .De vergadering werd geopend door de voorzitter en een ieder werd een hartelijk welkom geheten Er was nog even een discussie over enkele personen die ook binnen waren maar geen lid waren van de vereniging, dit was wel aangegeven in de uitnodiging, deze mensen werden verzocht om zich uit de kantine te verwijderen dit was in mijn ogen ook terecht ook al kon ik de reden van het aanwezig te willen zijn ook begrijpen, dit alles staat duidelijk omschreven ook al moet je dit ook doen in de andere vergaderingen .Nadat dit voorval opgelost was en een ieder het betreurd dat het op deze manier moest denk inclusief het bestuur werd deze vergadering voortgezet. Hierna werd door de voorzitter gevraagd wat het bestuur verkeerd deed en wat er verbeterd moest worden Er kwam nu wel een discussie los die eigenlijk niets met de vraag van de voorzitter te doen hadden maar veel op het persoonlijke vlak zaten dit vond ik wel jammer maar wel begrijpelijk en het was wel verhelderend. Na deze discussie werd er wel het belangrijkste vraag gesteld van deze avond is er een beleidsplan en wat is er hier mee gedaan in de afgelopen jaren .Hier moest het bestuur het antwoord op schuldig blijven en wist ook niet echt waar deze gebleven was tot dat een van de bestuursleden zich herinnerde dat het nog ergens op de computer stond .De voorzitter beloofde de leden dat dit heel gauw te voorschijn zal worden gehaald en een update zal krijgen en gekeken zal worden om de nieuwe versie interpreteren in de vereniging met de voorstellen die gedaan zijn hier in te verwerken na het jaar 2013

Mijn laatste woorden over dit onderwerp is mensen die Apollo een warm hart toe dragen help de vereniging als vrijwilliger of geef je op voor commissies want dat is zoals overal de vrijwilligers zijn dun bezaait maar lijken mij wel gekoesterd te moeten worden en als het niet echt gaat zoals we willen niet gelijk met een vingertje wijzen maar praat er eens met een bestuurslid over om de praatjes die anders achter de rug gebeuren te voorkomen .

En aan de ouders kom ook eens kijken met trainingen of wedstrijden en denk bij je zelf misschien kan ik ook wel helpen want het blijft nog steeds vele handen maken licht werk en een vereniging kan niet zonder want het bestuur kan het niet zelf /alleen

En aan het bestuur nodig eens om het half jaar een commissie uit en praat eens over het doen en laten en wat er niet goed gaat en probeer dit op te lossen. En als er van buitenaf een niet lid graag in het bestuur wild om dat deze nog niet voltallig is ga hier dan ook positief mee om en begin een gesprek met haar of hem over de ideeën die ze hebben en wat ze als meerwaarde in het bestuur hebben en leg het dan de leden voor die kunnen er dan over stemmen .

Ik hoop dat ik een kleine bijdrage gegeven heb aan het geheel want ik denk dat een ieder die er vanavond was Apollo een warm hart toedragen en hopen dat alles weer op zijn pootjes terecht komen

En de mensen die er niet waren denk er ook eens over hoe kan ik als vrijwilliger Apollo helpen dat het voor een ieder makkelijker word en alles niet bij een paar mensen terecht komt .En bestuur ik hoop dat jullie de aanbevelingen van de leden ter harte nemen en snel het beleidsplan een update geven en invoeren ook al houd dit in dat mensen misschien gedwongen worden om wat voor de verevening te doen.

14242 antwoorden