KV Apollo – Akte van Statutenwijziging per 30-01-18 en Huishoudelijk Reglement

door: Secretaris KV Apollo

Tijdens de Algemene ledenvergaderingen van KV Apollo zijn goedgekeurd:

  • Akte van Statutenwijziging – ALV 30-10-17
  • Huishoudelijk Reglement – ALV 09-10-17

Deze documenten zullen op de site worden geplaatst onder het kopje ‘Over KV Apollo’.