KV Apollo – Vrijwilligersavond 2018 – UITNODIGING

door: Secretaris KV Apollo, namens bestuur

Beste vrijwilligers van KV Apollo,

Het bestuur nodigt jullie graag uit voor de Vrijwilligersavond 2018
op vrijdag 20 april a.s. vanaf 19:00 uur in de kantine van Apollo.
Tijdens de avond zal voor een diner worden gezorgd.

Graag aanmelden of afmelden
Wil je ons vóór 12 april 2018 laten weten of je aanwezig óf afwezig bent op
20 april 2018 a.s. (secretaris@kvapollo / 06 47 89 07 98 – Maudi).
Partners zijn welkom -> bij het aanmelden graag vermelden of je met 1 of 2 personen komt.