Vertrouwenspersonen

Zit je ergens mee neem dan contact op met:

  • Anita
    06 – 18 32 20 60
  • Yoram
    06 – 81 49 48 17

Het bestuur heeft besloten, naar aanleiding van de voorstellen van de 2020-commissie, om een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan te stellen. We hebben gekozen voor twee personen: Anita Pieket en Yoram van de Boer.

Beiden hebben de cursus VCP gevolgd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is -via stemming- akkoord gegaan met deze benoeming.

De VCP-ers zijn er om onafhankelijk te luisteren naar misstanden binnen de vereniging. Denk hierbij aan seksuele intimidatie en pesterijen.