Vrienden van Apollo

Onder deze naam willen wij tijdens de opening van de velden een bord onthullen waarop de naambordjes van de deelnemers vermeld kunnen worden. Dit mogen eigennamen zijn, maar ook bedrijfsnamen. De verzamelde gelden in deze actie komen geheel ten goede van het vijftigjarig jubileum in 2019.

De spelregels:

Doneer 20 Euro op onderstaand rekeningnummer (na 1 juli kan ook 10 Euro ingelegd worden); aan het begin van het volgende kalenderjaar krijg je een nieuwe factuur voor handhaving van het bordje.

Als Gerard Uijen een inleg ontvangt (graag met vermelding van de naam, die op het bordje gewenst wordt!) neemt hij contact op met René Bockweg, die het bordje zal maken.

Het inleggeld dient gestort te worden op rekeningnummer:

NL92RBRB 0706 5159 19 t.a.v. Stichting Vrienden van Korfbalvereniging Apollo.